AVÍS LEGAL

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat dels elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents pertanyen a TERCOCER S.A. i es troben protegits par les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. La reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts queda expressament prohibida, sense el consentiment concret i per escrit de TERCOCER S.A.

L’accés al lloc web no comporta cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels drets esmentats per part de TERCOCER S.A. excepte que el contrari s’estableixi expressament.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves, que en regulen l’accés i la seva utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Queda expressament prohibida la utilització dels continguts d’aquesta pàgina Web per al seu ús amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

TERCOCER S.A. no respondrà de cap conseqüència, dany o prejudici que pogués derivar-se de la utilització o ús de la informació esmentades.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de responsabilitat exclusiva de l’usuari.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui contradir el contingut d’aquest Avís Legal.

TERCOCER S.A. es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho cregui convenient i a mantenir-ne el seu contingut actualitzat.

TERCOCER S.A. no pot assegurar l’existència d’interrupcions o errades en l’accés a aquest lloc Web, bé que s’esforçarà al màxim per a evitar-los.

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat, el responsable i titular del qual és TERCOCER S.A., amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.

Mitjançant l’emplenament de formularis de la web o bé de l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació tramesa a TERCOCER S.A., l’interessat dóna el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals per rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de TERCOCER S.A.

En cap cas, TERCOCER S.A., utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades i es compromet a guardar el secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació d’acord als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l’identifiqui, dirigit a TERCOCER S.A., Avda. Barcelona nº 223 de Molins de Rei, 08750-Barcelona.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i n’accepta el seu tractament declara formalmente ser major de 14 anys. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

TERCOCER, S.A. recorda les persones majors d'edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per demanar algun producte o Servei.

També els informem que existeixen programes informàtics per a limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Legislació i jurisdicción aplicable

La legislació aplicable al contingut del lloc web serà l’espanyola i la jurisdicció, la dels Jutjats i Tribunals competents a Espanya.